Det blåvita guldet

På glashyllor utmed en vägg i Göteborgs stadsmuseums butik står vackert ostindiskt porslin i tidstypiska 1700-talsformer och dekorationer. De är förstås inte original, men likheten är slående och precis som det ursprungliga porslinet är det tillverkat i och importerat från södra Kina. Avståndet mellan butikens repliker och 1700-talets förlagor är inte heller stort – Göteborgs stadsmuseum, som är beläget i Svenska Ostindiska Compagniets gamla byggnad, har en omfattande samling av ostindiskt porslin och vapenporslinet är, efter Hjalmar Wikanders utställda samling på Riddarhuset, Sveriges näst största samling. Under försommaren 2010 kommer allmänheten att kunna beskåda en del av det i samband med öppnandet av Stadsmuseets nya 1700-talsutställning.Av Kerstin Parker
Publicerad i Nr 4, november 2009 årgång 24