Genier i Konsten

Vad är ett geni? Någon som inom vetenskap, litteratur, konst, musik eller genom en uppfinning kommit med något helt nytt, något som ingen annan tänkt på och som inte ens fanns förut. Vem hittade på hjulet, det var väl ett geni? Som såg en trädstam komma i rullning på marken och plötsligt slås av tanken att lägga något ovanpå den rullande stocken, något som då inte behövde bäras – och idén till hjulet var uppfunnet. Inom naturvetenskapen när Einstein genom sin relativitetsteori skapar en ny världsbild. Eller Galileo Galilei som ansåg att jorden rörde sig kring solen och inte tvärtom. Eller Giordano Bruno som brändes på bål av katolska kyrkan för att han trodde att det fanns oändligt många världar bortom vår egen.



Av Bengt Lagerkvist
Publicerad i Nr 4, november 2009 årgång 24