Han förstörde 70-talisternas barndom

”Det är ditt fel Staffan Westerberg” stod det på tröjorna Staffan glatt delade ut i samband med en självironisk kabaré. Året var 1995 och vid den tiden körde mediedebatten varm.Av Pia Huss
Publicerad i Nr 1, februari 2010 årgång 25