Höga Tatra, träkyrkor och slott

Medan Tjeckien med dess huvudstad Prag drar till sig relativt stora skaror turister väcker dess ”systerstat” Slovakien ofta endast marginellt intresse. Trots att bägge länder numera tillhör EU verkar Slovakien fortfarande ha lite svårt att befria sig från en något gråaktig öststatsstämpel. Ändå bjuder landet – med en yta som bara utgör en tiondel av Sveriges – på ett smörgåsbord av kulturskatter och hisnande naturlandskap, inte minst med de alpliknande Västkarpaterna och Tatrabergen.Av Michael Ranta
Publicerad i Nr 1, februari 2010 årgång 25