KulturspegelnAv Else Kjöller
Publicerad i Nr 1, februari 2010 årgång 25