Koloniträdgården - en demokratisk rättighet

Trots hundra år på nacken känns idén fräsch likt en vårprimör. Och inte nog med det, tanken att ge många möjlighet att odla, liksom drömmen att även den moderna staden ska prunka också utanför sina organiserade planteringar, tar sig idag uttryck i vad som kallas urban odling och guerilla gardening. Snart sagt överallt vill många fler än villaägare skapa en grön närmiljö.

Av Pia Huss
Publicerad i Nr 2, maj 2010 årgång 25