Soffliggarna på Berggasse

Berggasse 19 är en klassisk adress i Wien. Här levde och verkade psykoanalysens grundare Sigmund Freud större delen av sitt liv. Sedan 1971 är huset ett museum som lockar tiotusentals besökare, och det rymmer Europas största samling av psykoanalytisk litteratur.


Av Jan Kantor
Publicerad i Nr 2, maj 2010 årgång 25