Tingatinga

När jag nämnde för Samuel Omari att jag ägde tre originalmålningar signerade av K.H. Tedo, slog han samman händerna och gratulerade mig hjärtligt. ”Dom är värda mycket pengar idag”, sade han med en övertygande nick.

Av Stig Holmqvist
Publicerad i Nr 2, maj 2010 årgång 25