Själen ges vingar i Moldavien

Begreppet bistånd, visst förknippar vi det med sådant som vägbyggen, sjukvård och utbildningprojekt. Men Sverige ägnar sig också åt kulturbistånd.

Av Pia Huss
Publicerad i Nr 2, maj 2010 årgång 25