En svensk Holländare

Den nordvästliga vinden kommer in över Öresund, där den får vågorna att bryta och skumma, och vid Bräcke mölla, som reser sig överst på klinten, är man redo för start. Seglen på vingarna är satta och för vindstyrkans skull intagna ett rev. När bromsen lossas börjar vingarna långsamt röra sig för att sedan vrida sig allt fortare i en mjuk och nästan ljudlös rotation.

Av Olle Nessle
Publicerad i Nr 2, maj 2010 årgång 25