Gudar i kolossalformat

Buddhapark i kolossalformat

En liggande buddha, stor som ett trevåningshus, 40 meter hög och 40 meter lång, präglad av tusenårig patina och uthuggen av forntida stenmästare, möter besökaren. Runt om trängs hundratals buddhor, hinduiska gudar och till och med en liten ängel – allt i kolossalformat – på en vacker äng med utsikt över Mekongfloden. Man förundras liksom vid pyramiderna över hur de enorma stenblocken kunnat förflyttas hit liksom över hur det är möjligt att över huvud taget skapa märkliga konstverk i denna skala.

Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 3, september 2010 årgång 25