Japans första huvudstad

Japanskt världsarv fyller 1300 år

Nara, den japanska kulturens vagga, utsågs för 1300 år sedan till Japans första huvudstad, men glädjen skulle visa sig bli kortvarig. Drygt 70 år senare flyttades huvudstaden till Kyoto och sedan dess har Nara levt i skuggan av sin betydligt mer omskrivna grannstad.

Av Harald Möllerström
Publicerad i Nr 3, september 2010 årgång 25