Tingatinga 2

Kollektivet sålde allt

Samuel Omari gjorde en svepande gest över de tavelbemängda väggarna i målarkooperativets lokaler vid Morogoro Stores i Dar es Salaam: ”Här finns inga originalmålningar kvar av varken Tingatinga eller Tedo. Dom är borta sedan länge”, förklarade han. ”Trots att Tedo var min släkting, har jag aldrig sett något original av honom. Du kan vara glad som äger flera stycken.”

Av Stig Holmqvist
Publicerad i Nr 3, september 2010 årgång 25