Hans Villius och en bild

Hon stod Lenin nära

Fotografen Axel Malmström tar bilden, och den är unik eftersom den veterligt är det enda autentiska dokumentet från Lenins omskrivna resa från Schweiz till Ryssland våren 1917. Färden går med tåg genom Tyskland, Sverige och Finland. Nattåget har anlänt till Stockholms central och Lenin och hans ressällskap hastar nu fram längs Vasagatan. Stockholms borgmästare, Carl Lindhagen har mött upp. Det är mannen i plommonstop. Lenin bär hatt och har paraply i ena handen. Kvinnan bakom honom, som skyms av en stor svartvit hatt, heter Inessa Armand och uppges vara Lenins älskarinna. Men ytterligares ett stycke bakom dem går Lenins hustru, Krupskaja. Innebär detta att Lenin färdas genom halva Europa i sällskap med både sin hustru och sin älskarinna? Det är naturligtvis inte omöjligt men ganska överraskande.
Inessa Armand tycks vara relativt okänd i Sverige. Hon förekommer varken i Svensk uppslagsbok eller i Nationalencyklopedin. Men det finns material på annat håll, till exempel flera fotografier. Ett som återges här visar att hon är en mycket vacker kvinna. Hon är dotter till en fransk skådespelare, är högt begåvad och har god utbildning. Hon behärskar inte mindre än fyra språk. Hon arbetar för kvinnans emancipation och har humanistiska och pacifistiska ideal. Politiskt tillhör hon den radikala falangen och har två gånger suttit i fängelse i Tsarryssland. Andra gången har hon lyckats fly och bege sig utomlands.
I Galicien träffar hon Lenin och blir hans älskarinna. Det tas mer eller mindre för givet att förhållandet pågått också under de följande åren, då Lenin vistades i Schweiz. En amerikansk författare, som skrivit en modern biografi om Inessa Armand, har en delvis annan uppfattning. Också han menar att Inessa Armand varit Lenins älskarinna, men att det varit en parentes i hennes liv. Förhållandet har upphört redan 1913 i Galicien. Det är uppenbarligen Lenin, som bryter förbindelsen – kanske för att rädda äktenskapet med Krupskaja. Inessa Armand har även i fortsättningen haft ett nära samarbete med Lenin men enbart på det politiska planet. Feminism och pacifism var ringa ledstjärnor för Lenin, men han förstod att ta vara på hennes begåvning och kunskaper. Kanske inte minst de språkliga, som kommit väl till pass vid hans korrespondens med politiskt likasinnade i flera europeiska länder. Med ett sådant scenario blir det mer naturligt att hon ingår i hans ressällskap under resan från Schweiz under våren 1917.
Lenin och hans följe gör bara ett kort uppehåll i Stockholm. Tågresan går snart vidare till Haparanda och därifrån genom Finland till S:t Petersburg, som vid den här tiden är huvudstad i Ryssland. På hösten 1917 genomför Lenin och bolsjevikerna en statskupp. Den provisoriska regeringen Kerenskij, som styrt Ryssland efter tsarens abdikation tidigare under året, tvingas avgå. Den relativt oblodiga kuppen beskrivs senare som en regelrätt revolution, ryska oktoberrevolutionen. I det hårdnande politiska klimatet efter maktskiftet tycks Inessa Armands inflytande ha minskat. Trots sitt starka ogillande förmår hon inte hindra eller ens lindra bolsjevikernas skoningslösa uppgörelse med de politiska meningsmotståndarna, socialdemokraterna och mensjevikerna. Hon fortsätter dock att under de närmaste åren kämpa för sina ideal. Slutet kommer plötsligt. Inessa Armand, ännu inte 44 år, dör i kolera 1920. Ω


Av Hans Villius
Publicerad i Nr 3, september 2010 årgång 25