Bokspegeln

SVERIGE FRÅN OVAN

Fem miljoner flygfoton finns bevarade som negativ i Svenska Aero-Bilders arkiv i Enköping. Det var strax efter kriget som det startades flera firmor som flög över hela landet och fotograferade hus och gårdar. Sedan dess finns det tusentals bleknande fotografier, prydligt inramade, på väggarna, främst i lantbrukarhem. Det var en blomstrande verksamhet, som inte tynade av förrän fram på 80-talet. Nu har dessa fotoskatter samlats i ett väldigt arkiv, som ger en bild av en landsbygd som förändrats radikalt. Förr var det vanligt med massor med jordbruksmaskiner utomhus runt gårdarna och hässjorna har ersatts av de stora vita cylindrarna. Många åkrar har blivit skog och områden runt städerna har blivit förorter.

Göran Willis har gjort nedslag i detta väldiga material och samlat ett antal gamla bilder i K-spaning från ovan (Trafiknostalgiska Förlaget), ”en samtidsarkeologisk utforskning av det nyss förflutna”. Men han kompletterar med att söka upp alla de gamla motiven och visa hur de ser ut i dag. Speciellt roligt är det att läsa om den gamla lanthandeln, nedlagd sedan länge, som är bevarad komplett med alla varor och varumärken som var aktuella när handelsboden var i gång. Många motell och mackar blir det, men den gamla macken i Vena, som Olof Olsson i autentisk Gulf-mössa rustat upp till en ”nostalgimack”, minns man särskilt liksom den väldiga bilkyrkogården vid vägs ande. Med ett visst vemod tänker man tillbaka, när man ser de gamla bilderna, och hoppas att detta spännande material skall kunna resultera i många fler böcker, kanske också i tv-program.

SAMLA SITT LIV

En annorlunda konsthistoria eller snarare annorlunda historier om konst ger samlaren Karl-Erik Johansson i Samla sitt liv – konstälskarens bilderbok (Arena). 122 konstverk främst från 1900-talet presenteras, vart och ett på ett uppslag med en personlig kommentar, kryddad med anekdoter och skildringar av möten med upphovsmännen och -kvinnorna. Inga krångliga teoretiska, abstrakta historiska eller estetiska sammanfattningar utan varje verk får tala för sig självt, och läsaren/tittaren får själv skapa helheten. Det är ett pedagogiskt grepp som jag tillämpat i fem av mina ”ordmusikböcker” och senast i Rembrandt-boken. Det skapar lättillgänglighet och närhet till verken och dessutom blir de goda ”dass-böcker”, som man med fördel kan tillgodogöra sig under korta, ensamma stunder.

Boken, som också pryder sin plats på salongsbordet, är generöst tilltagen med stora bilder, fotograferade av Per Myrhed och författaren. Texterna är spänstiga och personliga och ger ofta nya och fördjupande perspektiv på kända – och för all del även ganska okända men intressanta – konstnärskap. Det är den passionerade och nyfikne samlaren som berättar, och i många fall är det personliga möten med upphovsmännen som redovisas tillsammans med den egna upplevelsen av verket. I texten till Åke Holms Ärkeängeln Gabriel berättas det till exempel om den originelle höganäs-skulptören och hans gammaltestamentliga lergubbar och om hur ett blandat gäng samlades i den märkliga ateljén. Där hade jag velat vara med, eftersom Holm är en av mina stora favoriter. Eller när han vägrade Gustav VI Adolf att köpa en av hans pjäser.

Urvalet av verk visar att vi är själsfränder och kanske också jämngamla. Så gott som alla konstnärer i boken skulle jag också välja bland de 122 främsta! Det är namn som Torsten Andersson, Franciska Clausen, Åke Göransson, Wifredo Lam, Bror Marklund och Torsten Renqvist bara för att nämna några i denna generösa och spännande konstbok.Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 4, november 2010 årgång 25