Villorna i Tivoli

Tivoli, en småstad cirka 3 mil nordost om Rom, har ända sedan antiken fungerat som rekreationsort för välbeställda stadsbor som sökt sig bort från Roms hektiska storstadsliv. Med sitt läge vid Sabinerbergens sluttningar har staden en nästan landsortsmässig prägel och bildar än idag en, ibland välbehövlig, kontrast mot trafikbruset och människovimlet i den eviga staden.

Av Michael Ranta
Publicerad i Nr 1, februari 2011 årgång 26