De romerska baden i Bath

Det var kelterna som först upptäckte den heliga källan i Bath, och de använde den som offerplats åt gudinnan Sulis. Men det var romarna som utvecklade vattenkällan till de romerska baden, som för eftervärlden är en av de mest berömda och viktiga kvarlevorna från Romarriket i norra Europa.

Av Kerstin Parker
Publicerad i Nr 1, februari 2011 årgång 26