Det sista arvet från DDR

Inte mycket finns kvar av det DDR som försvann i oktober 1990. Det som de flesta besökare märker är väl den gröna gubben med hatt vid övergångställen i Berlin. Men det finns ett mycket märkligare minnesmärke från den försvunna staten, ett som kommer att stå kvar i många år och som är en väl förborgad hemlighet – även för de flesta tyskar.

Av Nils-Erik Ekstrand
Publicerad i Nr 1, februari 2011 årgång 26