Konstpaus

Första meningen är viktig!

Det är viktigt hur man börjar, inte minst första meningen i en bok. Det gäller att genast väcka läsarens nyfikenhet och önskan att läsa vidare och inte lägga ifrån sig det som författaren själv betraktar som ett mästerverk och kanske är det. Han som berättade isländska sagor hade samma problem: det gällde att fånga åhörarnas uppmärksamhet genast, annars fick han sitta kvar vid dörren utan mat.

Den första meningen i en bok är som kroken med agnet som kastas i vattnet. Ska en abborre fastna? Kommer den läsare författaren hoppas på att tänka: det här måste jag fortsätta läsa! Det finns och har funnits åtskilliga språkets virtuoser som lyckats med konststycket och sedan aldrig släppt taget.


Av Bengt Lagerkvist
Publicerad i Nr 1, februari 2011 årgång 26