Kulturspegeln

JUBILEUM MED MARILYN

BATH: Det är inte bara de gamla romerska baden, som Kerstin Parker berättar om i detta nummer av Kulturens Värld, som man kan ha glädje av vid besök i denna stad, för här finns också ett museum, The American Museum in Britain, som dessutom firar 50-års-jubileum i år. Här hittar man den enda offentliga samlingen av amerikansk konst utanför USAs gränser. Över 15 000 föremål bestående av klädedräkter, möbler, folkkonst, kartor över upptäckter och utforskningen av kontinenten samt en av de vackraste samlingar av sängtäcken i världen speglar den amerikanska kulturhistorien. Drygt 3 miljoner människor har besökt museet sedan det öppnade 1961.
Med anledning av jubileet arrangerar man specialutställningar, och först ut är ett lån från David Gainsborough Roberts, som äger en av de största samlingarna av minnen från Marilyn Monroe (1926-1962), bland annat 20 klänningar och rober, som hon burit, originalfotografier och personliga tillhörigheter.
Ännu – nästan 50 år efter att hon gick bort – fortsätter hon att vara älskad och beundrad i hela världen. Hennes karriär, som började med modelljobb och slutade med 16 års filmande i 30 filmer, är legendarisk. Hennes allt för tidiga bortgång tragisk.
För den, som vill fördjupa sig ytterligare detta gripande människoöde, vill Kulturens Värld slå ett slag för Joyce Carol Oates dokumentärroman om Marilyn Monroe: Blonde. Här får man följa Marilyn från uppväxten hos en psykiskt sjuk mamma via poseringar för omslag till herrtidningar och så småningom en enastående skådespelarkarriär – allt medan hon psykiskt mådde sämre och sämre och till slut avled av en överdos.
”Marilyn – Hollywood Icon” på The American Museum in Britain från 12 mars till 30 oktober 2011.

HJÄLP I NÖDEN

STOCKHOLM: Vi är nog många här i västerlandet som, när vi hör ordet ”voodoo”, tänker på häxkonst med nålar i dockor eller beläten. Fel, fel, fel! Visserligen går det att köpa voodoo-dockor i Haiti, men de har aldrig varit en del av denna kreoliserade afrikanska folkreligion med rötter i nuvarande Benin i Västafrika utan är en ren, kommersialiserad produkt, som spinner på våra fördomar. Själva ordet härrör från fon-folkets ”vodu”, som betyder ande. Man dyrkar hundratals andliga krafter, som under gudstjänsterna besätter mänskliga medier och kan bota sjuka och lösa sociala problem.
En av de mest populära andarna är Erzulie Freda. Hon är mångas favorit-ande (lwa) och mycket välkänd inom vodou. Hon är enormt rik och älskar juveler och smycken, parfym, snygga dräkter och rosa champagne. Hon hjälper folk att nå ekonomisk framgång. Hon är också behjälplig när det kommer till passion och förälskelse, även om hon inte har tur i kärlek själv.
Denna subkultur, som tidigare varit förbjuden i hundratals år, när landet varit förtryckt av utländska och inhemska makter, utövades i hemlighet av slavarna på Haiti som en källa till kreativitet och kamp mot förtryck och fattigdom. Än idag fungerar voodoo för miljoner människor som ett andligt och kulturellt stöd i samband med uppbyggnaden av detta av jordbävningen 2010 hårt drabbade land – ett av världens fattigaste.
”Vodou” på Etnografiska museet från 12 februari till 21 augusti 2011.

DAM- OCH HERRSPRIT

STOCKHOLM: Är kvinnor och män olika skapta, rent biologiskt, när det gäller smaklökarna? Styrs vårt dryckesval av vårt kön? Vilka drycker uppfattas som kvinnliga respektive manliga? Beställer du som kvinna en piffig paraplydrink fastän du egentligen vill ha en rökig whisky? Eller väljer du som man en konjak till kaffet, fastän du helst vill ha en söt likör? Kan en dryck vara manlig under en period för att några år senare anses kvinnlig?
Dessa och även andra frågor behandlas i museets aktuella utställning. Det ges emellertid inga svar utan våra normer ifrågasätts, och besökarna får tillfälle att fundera kring sina egna och andras dryckesval. Man undersöker kvinnors och mäns dryckesmönster både av idag och genom historien med utgångspunkt i identitet och kön. Utställningens fokus ligger på nutid, men den ger också en historisk tillbakablick med nedslag i de senaste 300 åren.
”Könad sprit? – en utställning om kvinnligt och manligt drickande” på Vin & Sprithistoriska Museet fram till 10 april 2011.

LIVET VID HOVET

STOCKHOLM: Året var 1810, då marskalken Jean Baptiste Bernadotte, född i Sydfranska Pau, valdes till tronföljare och adopterades av Karl XIII under namnet Karl Johan. Från början var Karl XIII inte positiv till ett adoptera en ”jakobinsk” uppkomling, men genom sitt taktfulla och älskvärda sätt charmade Karl Johan snart både adoptivfadern och svenskarna. Under 2010 har denna början på vår nuvarande kungliga ätt uppmärksammats på ett flertal sätt både i Frankrike och i Sverige. Såväl drottning Silvia som kronprinsessan Victoria och prins Daniel har besökt Frankrike och Pau.
På initiativ av drottningen har man nu på slottet arrangerat en utställning som speglar framför allt vad kungligheterna ägnade sig åt på ledig tid under 1800-talets första hälft. I samlingarna finns många musikstycken med noter, vilket visar att det musicerades en del, liksom teaterpjäser, vilket tyder på att man spelade teater i drottning Desirées salong, som också kan besökas.
Här finns givetvis den sängkammare, som under regentens sista 15 år gett namn åt det så kallade ”sängkammarregementet”, så benämnd eftersom Karl XIV Johan hade sena vanor och lät sig briefas före konseljen av varje enskilt statsråd sittande i sin säng. Mer om utställningen kan man läsa i den skrift om utställningen, som Kungliga husgerådskammaren gett ut: Hemma på slottet.
”Hemma på slottet” på Slottet fram till 6 mars 2011.

MUSEUM OCH FACK I SAMARBETE

UPPSALA OCH KRISTIANSTAD: Fem kommunalarbetare i den fiktiva staden Valleby har kidnappats, viktiga samhällsfunktioner hotas, kaos råder. Vad göra? Jo, det enda vettiga är att anlita en detektivbyrå – och inte vilken byrå som helst utan LasseMajas, känd från Martin Widmarks och Helena Willis populära böcker.
I utställningen får besökarna följa med Lasse och Maja dels på uppdraget att hitta de kidnappade, dels att hjälpa till där det behövs: skolbarnen måste ha sin lunch, det är stopp i stadens avloppssystem, det är kaos på förskolan och de gamla får ingen hjälp. Ett deckarkort med ledtrådar delas ut och gåtor ska lösas. Och under resans gång lyfts sådana yrkesgrupper fram som får vår vardag att fungera: barnskötare, brandmän, kokerskor, rörläggare, ambulanssjukvårdare, personliga assistenter och undersköterskor – och man kan få prova på de olika yrkena.
Arbetets museum i Norrköping har producerat denna utställning i samarbete med Kommunal inför fackförbundets 100-årsjubileum.
”Mysteriet med staden” på Upplandsmuseet fram till 13 mars 2011 och på Regionmuseet i Kristianstad från 27 mars till 29 maj 2011.

MAT BEHÖVER VI ALLA

NORRKÖPING: Under tre års tid har Arbetets museum tillsammans med åtta andra EU-länder (Tjeckien, Estland, Ungern, Portugal, Skottland, Danmark, Finland och Slovenien) drivit ett projekt kring frågor om hur mat produceras och konsumeras i Europa. Själva utvecklingen på matområdet uppvisar liknande tendenser i de flesta länderna: övergång från självförsörjning till storskalig produktion, tillagning utanför hemmet i restauranger, storkök eller industrin. Fastän utvecklingen är likartad finns givetvis inget entydigt svar på varför vi äter som vi gör i de olika länderna, där tradition, trender, religion, kunskap, ekonomi och politik liksom reklam, forskning, allergier, etik och livssituation spelar en viktig roll. Varje museum har fokuserat på ett livsmedel, som har särskild betydelse i just deras land. Därefter har man dokumenterat hur dessa livsmedel framställs och vilken roll de spelar i människors vardag.
Föga överraskande har vi i Sverige valt mjölken, som är starkt förknippad med ”det svenska”, naturliga, nyttiga och moderna. Mjölkpropagandan på 1920- och 1930-talen gav resultat samtidigt som hanteringen moderniserades. Också idag marknadsförs mjölken som ett självklart inslag i ”det typiskt svenska” och produktionen kopplas inte sällan till det svenska öppna landskapet.
Samtidigt som mejerinäringen blivit alltmer internationell och storskalig växer efterfrågan på lokalproducerade, ursprungsmärkta varor, vilket har bidragit till att flera mindre, lokala mejerier har startats. Under senare år har dessutom produktutbudet formligen exploderat. I livsmedelsaffärerna dignar mejerihyllorna av allsköns olika smaker och tillsatser. Industrin hänger på låset och är snabb att anpassa sina produkter efter nya livsstilar, råd och rön.
Museet har dokumenterat arbetet på ett antal olika stora gårdar och har intervjuat mjölkbönder, lastbilschaufförer, mejeriarbetare, marknadsaktörer och konsumenter: många aktörer är inblandade i mjölkens väg från kon till bordet.
”A Taste of Europe: Varför äter vi det vi äter?” på Arbetets museum fram till augusti 2011.

DE KÄNDE OCH RESPEKTERADE VARANDRA

GÄVLE: Som ett led i museets serie av ”Moderna klassiker värda att upptäcka” har turen kommit till Vera Nilsson (1888-1979) och Albin Amelin (1902-1975). De uppvisar många likheter, vägrade följa trender och skolor och var båda starkt samhällsengagerade, vilket visar sig i att de skildrar ämnen som rasism, spanska inbördeskriget samt kvinnornas och arbetarnas situation.
Den nu aktuella utställningen omfattar dels verk från museets egen samling, dels flera inlånade målningar, som inte funnits i utställningssammanhang på mycket länge. Flera privata verk har aldrig tidigare visats.
”Måleri som passion, Vera Nilsson och Albin Amelin” på Länsmuseet Gävleborg fram till 27 mars 2011.

ETT EGET BILDRUM

UMEÅ: Han var fältetnolog vid museet och har sedan sextiotalet dokumenterat omvandlingen av Sverige från agrarsamhälle till industrination. Sune Jonsson (1930-2009) är tveklöst en av våra främsta dokumentärfotografer och har förlänats ett eget bildrum i museet. Här händer det med ojämna mellanrum att Sune Jonssons bildrum i museets undre värld byter skepnad och förses med nya brottstycken av hans stora bildskatt.
”Sune Jonsson – fotografen, filmaren och författaren” på Västerbottens museum fram till maj 2011.

NOBLA FÖREMÅL

STOCKHOLM: Under de tio år som Nobelmuseet funnits har man samlat föremål, bilder och annat material som varit av betydelse för Nobelpristagarna. Om drygt 20 av dessa och deras insatser berättas i den nu aktuella utställningen.
Bland föremålen som visas finns en till synes ointressant liten bägare, som medicinpristagaren 2005 Barry Marshall har skänkt. Men den är långt ifrån ointressant, för den användes i hans forskning om orsakerna till gastrit och magsår. Genom att hitta en bakterie, Helicobacter pylori, kunde han avfärda den hittills rådande åsikten att magsår orsakades av stress eller felaktig livsstil.
Fredspristagaren 2001 Kofi Annan har valt att ge ett armband, som symboliserar nyckeln till livet, och litteraturpristagaren 1986, nigerianen Wole Soyinka, har lämnat en hatt, som tveklöst betydde mycket för honom, när han flydde undan den nigerianska regimen 1994. Han skulle nämligen ha varit mycket lätt att känna igen på grund av ett helt enormt hårsvall, som han dolde med hatten.
”Föremål för uppmärksamhet – Guldkorn ur Nobelmuseets samlingar” på Nobelmuseet från 25 februari till 4 september 2011.

VAD HÄNDER I KALMARS KONSTVÄRLD?

KALMAR: Syftet med museets HÄR-utställningar är att återkommande hålla besökarna uppdaterade med vad som äger rum i regionen inom konstområdet. Den första ägde rum 2008, då sex regionalt förankrade konstnärer visades. För den nuvarande utställningen, som startades i november 2010, har museet låtit tre curatorer välja var sin konstnär med koppling till regionen.
Ena curatorn, Kim Einarsson, som själv är uppvuxen i Kalmar, har valt att bjuda in Ingela Johansson, uppvuxen utanför Nybro. I ett samarbete med Nina Svensson visar de verk ur samlingarna som har arbete och arbetsplatser som motiv och som associerar till arbetarrörelsens konsthistoria. Den andra curatorn, Malin Nilsson, har valt att bjuda in Mats Brate från Ölvingstorp, som får sina serieteckningar ställda mot fem teckningar av Albert Engström. Brate arbetar för tillfället med serieromanen Hundarnas stad i samverkan med författaren Stefan Gurt. Den tredje curatorn, Anna Norberg, har bjudit in Conny Karlsson, uppväxt i Västervik, men boende i Berlin. Han utgår från museets samling av Lotte Lasersteins verk.
”HÄR II – konst från Kalmarregionen 2010” på Kalmar Konstmuseum fram till 27 februari 2011.

KONST OCH KULTUR SOM STÖD TILL ÅTERUPPBYGGNAD

HELSINGFORS: Åren under andra världskriget, då Finland sargades svårt, stagnerade kulturlivet. De evenemang, som fanns att tillgå, till exempel utställningar, föreställningar och konserter, var alla på något vis knutna till den tragedi som genomlevdes. Att klamra sig fast vid traditioner och gamla seder var ett sätt att klara sig igenom krisen, och något nytänkande i riktning mot nya strömningar var inte möjligt.
Men fram emot fredsslutet vaknade alla tecken på modernism till liv igen, och konsten och kulturen kom att spela en central roll under återuppbyggnaden: bildkonsten levde upp, föreningar bildades, konstnärsorganisationerna aktiverades, nya tidningar grundades och konstskolornas verksamhet kom igång igen. Och samtidigt som livsglädjen och utvecklingsoptimismen vaknade, fick också nya konstströmningar fotfäste.
Föreningen Finländska konststiftelsers nya utställning fokuserar på just denna omvälvande period genom att visa konst från 1940- och 1950-talet ur sina samlingar. På utställningen finns ett åttiotal målningar, grafiska blad och skulpturer av epokens centrala finländska konstnärer – flera av deras verk har aldrig tidigare presenterade offentligt.
”Ljusets byggare” på Amos Andersons konstmuseum fram till 2 januari 2012.

FÖRVANDLINGSNUMMER

STOCKHOLM: Kulturens Värld gratulerar till Stora Turismpriset 2010! Varje år delas detta pris ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande, och för alla som följt Fotografiskas första år är det bara att hålla med juryns motivering till priset: ”Fotografiska har på mycket kort tid skapat en svensk världsattraktion i Stockholm genom en djärv och nyskapande satsning på fotografiets möjligheter som medium … och har skapat publikdragande utställningar, en mötesplats för kunskap och upplevelser samt utbildningar.” En formidabel succé!
Och man vilar inte på lagrarna utan ångar på med att som först i världen i sin helhet presentera 50 foton ur en originalsvit på 349 bilder föreställande popkonstnären Andy Warhol, fotograferade av vännen Christopher Makos 1981.
På utställningen möter oss en Warhol, vi aldrig sett tidigare. Med hjälp av åtta olika peruker och hård make-up förvandlar sig popkulturens kanske främsta tolkare och bildkonstnär till sitt alter ego, Lady Warhol. Tanken går till transvestiter, som lägger ner både pengar och oändligt med tid för att förvandla sig till kvinnor, men för Warhol handlar det tydligen om en lek med den egna könsidentiteten – och kanske ett sätt att dölja sin homosexualitet.
”Lady Warhol – ett nära möte med Andy Warhols alter ego” på Fotografiska fram till 20 mars 2011.

SJÖFARTSHISTORIA I VID BEMÄRKELSE

STOCKHOLM: Vi är vana vid at se modeller på både gamla och nya båtar på Sjöfartsmuseet samt få oss till livs berättelser om livet på sjön mm. Men nu blir det en annan inriktning, för museet har byggt en modern basutställning, som tar ett mycket större grepp om sjöfartens historiska och nutida betydelse för handel och försörjning. Arbetet med den nya utställningen har pågått under två år och är en av Sjöhistoriskas största satsningar sedan museet öppnade 1938.
Genom utställningens olika teman kan besökarna följa sjöfartshistorien med handel som utgångspunkt och den ställer frågor som: Varför bedriver vi handel? Varför är handeln beroende av sjöfart? Varför ser fartyg ut som de gör? Hur är det att vara sjöman? Hur har våra vanor påverkats av sjöfarten? Hur fungerade sjöfarten förr, hur ser den ut idag och hur ser den ut i framtiden?
Ett av syftena med denna permanenta utställning är att visa hur vårt begär efter något sätter igång en handelskedja. Ett annat är att stimulera besökarna att tränga djupare in i ämnet. Dessutom kommer man en eller ett par gånger per år att uppdatera en flexibel del i utställningen och ge aktörer inom sjöfarten möjlighet att berätta om dagens och morgondagens verklighet, vilket ger hela utställningen en aktuell framtoning.
”Shipping & shopping”, som är utställningens titel, är en frestande och till synes välfunnen onomatopoetisk skapelse – om än på engelska. Men den talar knappast om vad det egentligen handlar om: sjöfart och handel. Men det är klart, en mera korrekt titel, ”Shipping & Trading”, låter inte lika klatschigt.
”Shipping & Shopping” på Sjöhistoriska museet tills vidare.

EN ANNORLUNDA BILD AV NAPOLEON-TIDEN

BONN: I nästan 16 år dominerade Napoleon Bonaparte (1769-1821) det politiska, sociala och kulturella landskapet i Europa. Framför allt på det kulturella området nåddes nya höjdpunkter under denna era – både som propaganda för honom och verk av dem, som opponerade mot honom och hans politik. Till den första kategorin hör Jacques-Louis David, François Gérard och Jean-Auguste Ingres. Till den senare Fransisco de Goya och en del tyska romantiker.
Syftet med den nu aktuella utställningen är att nyansera bilden av denna epok i europeisk historia och ifrågasätta klichéerna, som utmålar Napoleon som en krigshetsare eller ett utomordentligt politiskt geni.
”Napoleon and Europe, Dream and Trauma” på Art and Exhibition Hall of the Federal Republic of Germany fram till 25 april 2011.

MED FOKUS PÅ GRAFIK OCH TECKNINGAR

HUMLEBǼK: Denna vår startar Louisiana en ny serie utställningar på papper, närmare bestämt tre olika, där det mindre och intimare formatet ger en annan uppfattning av den konstnärliga fantasin och sättet att arbeta än vad större verk ger.
Man börjar med Al Taylor (1948-1999), som troligen är obekant för många utanför hans egen krets, men nu håller på att bli ”återupptäckt”. Därpå följer Josef Albers (1888-1976), välkänd tysk-amerikansk designer, målare och konstteoretiker och professor i arkitektur och design, som här visar en helt ny sida av sitt skapande genom sina experiment med färg på papper, företrädesvis med favoritmotivet: kvadraten. Sist ut Vija Celmins, född 1932 i Riga, Lettland och nu bosatt i New York. Hon ägnar sig åt att reorganisera och imitera svart-vita fotografier, mestadels gjorda i grisaille, dvs grå nyanser, som bildar mönster af ljus och skugga.
”Louisiana på papper”. Al Taylor från 2 mars till 15 maj, Josef Albers från 1 juli till 31 augusti och Vija Celmins från 1 september till 8 januari 2012 på Louisiana.

PRAKTFULLA IKONER

AMSTERSDAM: ”Splendour and glory”, ”Prakt och härlighet” är den magnifika titeln på en lika magnifik utställning om konsten i den ortodoxa kyrkan i Ryssland, som visas på Eremitaget i Amsterdam, där dyrgripar från det ryska modermuseet hänfört besökare i en rad utställningar. Nu är det något så unikt ryskt som ikoner och ikonmåleri som är i fokus, och mer än 300 mästerverk visas tillsammans med en omfattande fotoavdelning med bilder från kyrkor och kloster över hela Ryssland.
Många uppfattar ikoner som stela och stereotypa, men här får man chansen att göra sig kvitt sina fördomar. Att många ser likadana ut kan bero på att de flesta man kommer i kontakt med är mer eller mindre massproducerade efter gamla mallar. Besöker man en ortodox kyrka kan man få se mästerverk, som visserligen är målade inom fasta ramar, men som med fina nyanser och intensiv färgprakt griper betraktaren. Det är inte för inte som ikonmåleri blivit en hobby, som engagerat allt flera svenskar. För alla dem borde en utflykt till Amsterdam vara självklar.
Före revolutionen och till viss del även efter har religionen varit en väsentlig del i det ryska samhället. År 988 blev den ortodoxa kristendomen statsreligion och spred sig snabbt över det väldiga ryska riket. Ikoner har kallats för ”fönster mot evigheten” och har spelat en stor roll för den folkliga fromheten. Kiev anses vara ursprungsorten och härifrån uppstod olika skolor, var och en med sina särskilda kännetecken.
Teman i utställningen är det bysantinska ursprunget och dess traditioner, kyrkliga festdagar med påsken som en höjdpunkt i den religiösa kalendern och vidare tsarerna och dessas privata kyrkor. Här visas också för första gången en överväldigande stor och vacker ikonostas och unika frescomålningar från 1300-talet.
”Splendour and Glory” på Eremitaget 19 mars – 16 september 2011.


Av Else Kjöller
Publicerad i Nr 1, februari 2011 årgång 26