Bokspegeln

Fanns Moses i verkligheten?

Moses och den 40-åriga ökenvandringen till det förlovade landet – har detta inte existerat i verkligheten? Eller Davids och Salomos mäktiga rike, som med rikedom, makt och härlighet bredde ut sig långt utanför Israels gränser på 900-talet f Kr? Eller är mycket i det gamla testamentet fantasier, byggda på myter och sägner, som skrivits ned flera hundra år senare, på 600-talet f Kr, med politiska och propagandistiska syften. Det är sannerligen brännande frågor som tas upp i Bibeln och arkeologerna (Natur och Kultur) av Hans Furuhagen.


Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 1, februari 2011 årgång 26