Den första dandyn

Berömd för att vara berömd

Dandyn – den goda smakens rikslikare

En olöst gåta, ett mysterium är Dandyn enligt Nordiska museet, som visar en utställning fram till början av maj kring denna företeelse, som nådde sin extrema höjdpunkt under 1800-talet. Här presenterar vi en essä om urdandyn, ett märkligt levnadsöde: den första kändisen, känd för att vara känd!


Av Olav Wiström
Publicerad i Nr 1, februari 2011 årgång 26