Ruinstaden Petra

Vi vandrar i mörkret i den trånga ravinen, några meters bredd, 80 meter höga, lodräta väggar, på en knagglig, oländig väg med stora stenar och urgröpningar mot den glömda staden Petra. Här och där svaga marschaller som nödtorftigt markerar vägen. Så plötsligt som en uppenbarelse: en hög portal, utsökt skulpterad direkt i den hårda klippan, endast upplyst av det fladdrande skenet av tusentals levande ljus. Och svag exotisk musik och klagande sånger. Det är som i ett orientaliskt sagoland!

Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 2, maj 2011 årgång 26