Bilder av Hammarskjöld

Den 17 september är det femtio år sedan Dag Hammarskjöld tragiskt omkom, då hans plan störtade vid Ndola i nuvarande Zambia.
2002-2005 gjorde Stig Holmqvist, regissör, och jag, producent, en porträttdokumentär om Hammarskjöld: Fredens pris, det som han fick betala med sitt liv. I varsin artikel kommer vi att förmedla våra intryck från tre års arbete om generalsekreteraren och hans insats för FN. Mitt bidrag utgår från målade porträtt, fotografier men också från det rika samtida filmmaterial som vi kunde utnyttja. Holmqvists berättelse i kommande nummer av Kulturens Värld förmedlar intryck av det arv som Hammarskjöld lämnade efter sig i Afrika, kontinenten vars konflikter under pågående avkolonialisering kom att leda till hans död.


Av Göran Gunér
Publicerad i Nr 2, maj 2011 årgång 26