Buskspel i ljusa sommarnätter

Folkmusiken hamnar lätt i skymundan av all annan musik som blommar i somrarnas festivalyra. Men den är livskraftig som markens gräs och återkommer säkert som årstidernas växlingar. Fansen vallfärdar till spelstämmorna från när och fjärran, med eller utan egna instrument, för att delta i buskspelet eller bara lyssna långt in i ljusa nätter.

Av Margareta Bremertz
Publicerad i Nr 2, maj 2011 årgång 26