Åbo firar hela året

Åbo, som är kulturhuvudstad 2011, har nära anknytning till Sverige. Under hela den tid Finland hörde till oss var den huvudstad och därmed den viktigaste i landet. 1809 blev Finland ett ryskt storfurstendöme och några år senare flyttades administrationen till den obetydliga provinsstaden Helsingfors, som låg på ett bekvämare avstånd till den ryska centralmakten. Genom den moderna färjetrafiken är Åbo sedan länge den naturliga ingången till Finland för de flesta svenskar.

Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 2, maj 2011 årgång 26