Konstpaus

Slutet är också viktigt!

I förra numret av Kulturens Värld skrev jag om hur viktigt det är hur man börjar – i livet, i en bok. Där skrev jag om hur viktig första meningen i en bok är för att få läsaren fast direkt, liksom abborren på kroken. Att komma på den allra första meningen har många författare grubblat över, kanske utan att lyckas. En som började bra var som jag skrev Strindberg i Hemsöborna: ”Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett Höganäskrus i en svångrem om halsen”, välkända, älskade ord som många kan känna igen. Men hur slutar Strindberg Hemsöborna?


Av Bengt Lagerkvist
Publicerad i Nr 2, maj 2011 årgång 26