Vitalt operahus i Riga

Från Oslo, Göteborg och Köpenhamn ligger operahusen som ett glimrande pärlband runt Östersjön. Ett av dem är den magnifika Lettiska Nationaloperan i Riga, som har sitt ursprung i resande operasällskap innan den fick en fast scen 1782. Den kallades då Tyska teatern och där gav man talteater, opera och balett.

Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 2, maj 2011 årgång 26