Den moderna Argbiggan

Är Argbiggan en bra förebild eller är hon en argsint ragata? Är Argbiggan en sann feminist eller är hon en feministisk skräcködla? Är Argbiggan en lägreståndsföreteelse eller kan hon vara en överklasskvinna? Är Argbiggan en uråldrig bitch och finns det moderna Argbiggor?

Av Ann Mårtens
Publicerad i Nr 3, september 2011 årgång 26