Landskap som ur en sagobok

Kinesiska konstnärer och poeter har sedan urminnes tider inspirerats av bergsområdena Wulingyuan och i synnerhet Huangshan. Med sina underliga, ibland pelarliknande klippformationer, täckta med frodig grönska, och med stupräta bergsväggar, förvridna träd, vidsträckta skogsområden och vattenfall tillhör bägge onekligen de mest fascinerande, ja rent estetiskt fängslande landskap, som kan beskådas i Kina. För kineserna själva utgör de välkända turistattraktioner, men för många västerlänningar är de fortfarande förvånansvärt okända.

Av Michael Ranta
Publicerad i Nr 3, september 2011 årgång 26