De seglivade målen

Dialekter skiljer sig från riksspråket på flera sätt. De har ett annat ordförråd, de har fler vokaler, de har andra ändelser på substantiv och verb, de har en annan språkmelodi.
Språkmelodin är det sista som försvinner. Många menar att om man kan höra var en människa kommer ifrån, då talar hon ”dialekt”! Det skulle innebära att någon miljon västsvenskar, inklusive ”Språkets” professor Lars-Gunnar Andersson – som onekligen känns igen på tonfallet – talar dialekt. Det gör de förstås inte.


Av Knut Warmland
Publicerad i Nr 3, september 2011 årgång 26