Kulturspegeln

BARNSLIG GLÄDJE OCH SPONTANITET

Humlebæk: Det finns en gemensam nämnare mellan den schweiziske konstnären Paul Klee (1879-1940) och CoBrA, den internationella konströrelsen, som trots sitt korta liv 1948 till 1951 fick ett långt efterliv, nämligen fascinationen över barns förmåga att uttrycka sig i bilder.
Höstens stora utställning med 130 verk av Paul Klee och lika många CoBrA-verk handlar om barnet i konstnären och konstnären i barnet. Ingen annan konstnär än Klee har ägnat sig så intensivt, kontinuerligt och mångsidigt åt barns framställning av bilder och förverkligat dem i sitt konstnärliga skapande. Han upptäckte helt nya bildvärldar, som gav honom avgörande impulser till att frigöra sig från gängse konventioner och traditioner inom konsten. Denna individuella konstnärliga erfarenhet hos Klee fick för CoBrA-konstnärerna i efterkrigstiden en kollektiv och politisk dimension. Det raka spåret till verkligheten och det spontana, det sinnliga användandet av färg och material som grundläggande uttrycksform blir också hos CoBrA till en radikal konfrontation mot rådande konstnärliga och samhällsmässiga regler och konventioner.
Utställningen består av verk uppdelade tematiskt och sammanför Klee och CoBrA till ett överraskande, ymnigt och intressant möte. Vissa avsnitt visar konstnärernas tillgång till barnens konst och dess inflytande på deras verk, och andra avspeglar motiviska sammanträffanden.

”Klee & CoBrA” på Louisiana från 30 september till 8 januari 2012.


Av Else Kjöller
Publicerad i Nr 3, september 2011 årgång 26