En outtröttlig kämpe för folkmusik

Folkmusikfantasten Izzy Young, 83-år, som i nästan 40 år drivit sitt Folklore Centrum på Wolmar Yxkullsgatan vid Mariatorget i Stockholm, tycker att svenskarna är dåliga på att uppmärksamma sitt musikaliska kulturarv.

Av Margareta Bremertz
Publicerad i Nr 4, november 2011 årgång 26