Utskälld modernist blir omtyckt klassiker

Eric Grates Entomologiskt kvinnorov, som nu står utanför Karolinska institutet i Solna, är kanske Sveriges mest omdebatterade skulptur – en debatt som engagerade experter, medicinprofessorer, press och allmänhet på ett sällan skådat sätt. Debatten har mojnat, och nu är Grates många offentliga utsmyckningar älskade och aktade.

Av Ingmar Simonsson
Publicerad i Nr 4, november 2011 årgång 26