Konstpaus

Olof Lagercrantz som hemintredningsexpert

Jag har just läst Olof Lagercrantz dagboksanteckningar Vid sidan av, som handlar om hans möten med svenska författare eller diktare, som han oftast kallar dem. Ingen kan skriva så uttrycksfullt om dem som Olof Lagercrantz, det har han visat många gånger förr, t ex i Dagbok från 1954, där han skriver om sina vintriga promenader på Solna kyrkogård, minnen av hans sinnesjuka mor och i biografier över Stig Dagerman och inte minst nära vännen Gunnar Ekelöf. Den här boken är något helt annat, en dagbok som han fört varje dag sedan ungdomen, och som jag inte vet om han själv tänkt publicera. Nu har hans son Richard gjort det tillsammans med litteraturvetaren Stina Otterberg, och det har blivit en bok som kan väcka både förvåning och ilska, inte så mycket hos de omskrivna som alla utom Ulf Linde är döda och inte kan försvara sig. Men deras barn och andra närstående kommer nog att häpna över hans sätt att förtala och lämna ut vänner och kollegor. Och fråga sig, liksom jag själv gjort, om Olof Lagercrantz själv velat att dagboksanteckningarna skulle publiceras. Kanske tyckte han liksom Strindberg, som han ägnat sig så mycket åt, att allt han skrivit borde publiceras – även brev och dagböcker.

Av Bengt Lagerkvist
Publicerad i Nr 4, november 2011 årgång 26