Bokspegeln

Tre storverk om svensk historia

Tre storverk om svensk historia

Med ojämna mellanrum kommer böcker om svensk historia av så hög kvalitet att deras hållbarhetstid räcker långt utöver det vanliga. Vanligen kombinerar de lättlästhet med ordentlig förankring i den senaste forskningen. Desto roligare då att hela tre sådana verk utgivits i år. Alla uppmärksammades särskilt vid höstens Bok & Biblioteksmässa i Göteborg. De täcker helt skilda men betydelsefulla perioder i vår historia: Brons- och järnåldrarna, Stormaktstiden samt slutligen Andra världskrigets stormiga år.

För den äldsta tiden svarar Maja Hagerman; respekterad vetenskapsjournalist – nyligen utnämnd till hedersdoktor – med flera böcker bakom sig om tiden för vårt kristnande. I sin nya Försvunnen värld (Norstedts) tar hon oss ytterligare två årtusenden bakåt. Hon utgår från arkeologernas rapporter från grävningarna när E 4 fick en åtta mil lång ny sträckning norr om Uppsala genom ovanligt fyndrika områden. Det unika är att man dokumenterat var människorna först slog sig ner när vattnet drog sig undan, liksom hur de flyttade när landhöjningen skapade ytterligare mark. Hagerman gör många spännande reflektioner men understryker också att det rör sig om spekulationer eftersom underlaget ofta är magert. Ändå levandegör hon de dåtida innevånarnas vardag och pekar på hittills okända samband med andra delar av vårt land och med övriga Europa.

Nästa lika imponerande verk är den fjärde delen i den efterlängtade serien Sveriges Historia (Norstedts), nu framme vid den omvälvande perioden 1600-1721. Huvudredaktör är den flitige lundaprofessorn Dick Harrison, som dock valt att låta ansvaret för varje enskild del vila på andra forskare. För denna del svarar Nils Erik Villstrand, professor i nordisk historia vid Åbo Akademi. Detta är ett klokt val, dels eftersom han verkligen behärskar epoken, dels därför att på så vis ges en självklar – men tyvärr alldeles för ofta försummad – belysning av den finska rikshalvans betydelse och roll. Givetvis får raden av krigande kungar och deras fälttåg stort utrymme. Men också många andra ämnen uppmärksammas i en flytande och lättläst prosa, exempelvis kvinna och man på 1600-talet, häxprocesserna, hustavlans värld, militärstatens indelningsverk eller kolonin i Delaware. Som framgår är detta knappast en bok man sträckläser – men konsumerad i lagom portioner innehåller den mycken och ibland oväntad lärdom. Inte minst ger litteratur- och källistorna på slutet goda tips för den som vill gå vidare. Man längtar till nästa delar i serien.

Den tredje boken handlar om tider som ligger betydligt närmare oss: 1940-talets beredskapsår. Den bär titeln Att bo granne med ondskan (Albert Bonniers) och är med sina drygt sjuhundra sidor det digraste av de här presenterade verken. Om innehållet ger undertiteln besked: Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen. Författare är historieprofessorn Klas Åmark som själv disputerade 1973 inom projektet Sverige under Andra Världskriget. På senare tid har flera studier kommit om Sveriges samarbete med Hitlerregimen. Fokus har då främst avsett moraliska aspekter på det tyskvänliga svenska agerandet under krigets första år. Här har funnits mycken smutsig tvätt att ta hand om. Men i sin redovisning går författaren varligt fram och varnar för att låta efterklokheten få alltför stor plats. Som i all historisk forskning gäller att söka reda ut kontexten t.ex. kring samlingsregeringens agerande. Den efter El Alamein och Stalingrad uppstramade hållningen gentemot Hitlerväldet berodde enligt Åmark inte bara på att en allierad seger blivit alltmer sannolik. Kanske lika viktig var den ökade klarsynen i fråga om naziregimens ohyggliga karaktär, demonstrerad genom avrättningar och deportationer i det ockuperade Norge men också genom besked om koncentrationslägrens fruktansvärda verklighet.

Alla tre här behandlade böcker ger viktiga bidrag när det gäller att förstå av framväxten av vårt nuvarande Sverige. De är helt enkelt referensverk med givna platser i bokhyllan. Där krävs dock utrymme; totalt omfattar de nästan 1750 sidor!

Av Bo G Hall
Publicerad i Nr 4, november 2011 årgång 26