Estniska skogsbröder

På flykt in i de djupa skogarna

- Min far, Harri-Viktor Mõttus, var en av de legendariska skogsbröderna, berättar sonen Meelis. Ingen vet hur många de var, men en uppskattning rör sig kring trettiotusen män och en del kvinnor, som levde åratals ute i de djupa estniska skogarna på flykt undan ockupationsmakterna – först den ryska 1940-41, sedan den tyska under några år och därefter ryssarna igen under nära ett halvsekel.

Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 1, Februari 2012 årgång 27