Maskmakare

Gamla tekniker och hemliga recept bakom nya masker

Konstnären Gunilla von Werder är en klassiskt utbildad maskmakare. Efter tolv år i Florens återvände hon till Sverige och driver nu landets enda klassiska maskmakeri i anslutning till en öppen ateljé.

Maskerna hon tar fram har nu fått ännu en renässans – som väggkonst.


Av Lars-Gunnar Gustafsson
Publicerad i Nr 1, Februari 2012 årgång 27