Äldst och heligast - Varanasi

Staden vid Ganges, Varanasi, Benares, Kashi, Livets stad eller Shivas egen stad, har många namn och är helig för många. Här i närheten höll Buddha sin Benarespredikan kort efter det att han blev upplyst. Muslimer härjade och förstörde staden flera gånger, men även för dem är den helig, och det finns många moskéer. För hinduerna är staden en av de sju heliga orterna och sextio tusen pilgrimer kommer hit varje dag för att be, bada i det välsignelsebringande vattnet i floden eller för att invänta döden för att brännas vid stranden och därmed befrias från återfödelsen och uppgå direkt i Nirvana. Även sikher och anhängare till jainismen hör till dem som helgar Varanasi.

Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 2, maj 2012 årgång 27