RÅ konst = sann KONST

”Den sanna konsten befinner sig alltid där man inte väntar den”. Så formulerade sig en gång den franska konstnären Jean Dubuffet. Det han syftade på var sådana bilder, skulpturer eller byggnader, som skapats av människor utan konstnärlig skolning, men som inte låtit sig hämmas av detta. Trots att de ibland blivit betraktade som galningar eller byfånar av sin närmaste omgivning, har de framhärdat i sin gärning och formulerat sig i bilder som oftast inte liknar några andra. Eftersom de inte skolats in i konstens språk och traditioner, har de istället fått uppfinna sina egna uttryck.Av Olle Nessle
Publicerad i Nr 2, maj 2012 årgång 27