Floriaden

Trädgårdsmässa i kolossalformat

Vart tionde år arrangeras Floriaden, en gigantisk, holländsk trädgårdsmässa, som planerats i många år och som nu i sommar kommer att locka två miljoner besökare fram till den 7 oktober. I år äger den rum i Venlo i östra delen av landet, listigt nog nära den tyska gränsen, vilket garanterar en internationell publik på hemmanivå.

Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 2, maj 2012 årgång 27