I Balders Hage

En liten rumba i Balders hage,
dansar Frithiof och Ingeborg
och en i taget så dansar vikingarna in.
Det sista skriket i societeten
uti Birka och Odinsborg….

Så diktade och sjöng Ulf Peder Olrog i en av sina populära visor. I Olrogs Balders hage var det alltid fest.


Av Stig Holmqvist
Publicerad i Nr 2, maj 2012 årgång 27