Bortglömda bonader

Räddningsaktion för bortglämda bonader

De talade från väggarna i en bildfattig tid, innan mediebruset var uppfunnet. På ständig spaning efter det goda livet och med ett ord på vägen till var och en. Par i hembygdsdräkter dansade fram i evig sommar och hustomtar värnade om hemmets lycka. Budskapen gick inte att komma undan. Varje dag till frukostgröten samma sentenser om kärleken, livet och döden, plikten och fosterlandet – allt efter tidsanda och trender. Många kunde rabbla dem i sömnen.

Av Margareta Bremertz
Publicerad i Nr 2, maj 2012 årgång 27