IiiiiiiHa! Cowboyen lever

Den riktiga cowboy-eran varade bara i drygt 50 år, men har ändå lämnat ett djupt avtryck i den amerikanska kulturen med värderingar som frihet, självständighet och mod.

Av Barbro Larson
Publicerad i Nr 3, september 2012 årgång 27