Den vandrande skogen

Vandrande sägner om vandrande skogar

Litteraturen om Shakespeare är outtömlig. Ett av de mer okända bidragen utkom redan 1904 och bär titeln Die Sage von Macbeth bis zu Shakspere (ja, hans namn stavades så ibland). Författaren Ernst Kröger demonstrerar där med all önskvärd tydlighet att motivet ”Den vandrande skogen” i Macbeth är en vida spridd vandringssägen.Av Bengt af Klintberg
Publicerad i Nr 3, september 2012 årgång 27