NETSUKE - vad är det?

Sofistikerat, uråldrigt kinesiskt konsthantverk är väl vad vi främst förknippar med Östasiatiska museet, som tronar högt uppe på Skeppsholmen i Stockholm. Även om det kinesiska materialet dominerar, ryms även föremål från Indonesien, Indien och Korea i samlingarna. Och vid museets ombyggnad nyligen fick Japan ett eget galleri. Där kan man se flera hundra gåtfulla ting – och lära mycket om deras intressanta historia.

Av Eva Nordenfelt
Publicerad i Nr 3, september 2012 årgång 27