Av Else Kjöller
Publicerad i Nr 3, september 2012 årgång 27