Segerstedts sekreterare

Livet kan bara förstås BAKLÄNGES

Den 7 december har Jan Troells spelfilm om antinazisten Torgny Segerstedt biopremiär. Här berättas om Estrid Ancker, Segerstedts sekreterare under krigsåren. Det är i hög grad hennes forskning kring den okuvlige publicisten som ligger till grund för filmberättelsen Dom över död man. Vem var Estrid Ancker? Och varför måste hon ägna 13 år av sitt liv åt att i efter-hand försöka förstå den man, som hon så länge och nära samarbetade med?

Av Göran Gunér
Publicerad i Nr 4, november 2012 årgång 27