Carlstens fästning

Fångarna byggde fästningen

Högt ovanför hustak och kyrktorn, tung och grå, mer än 350 år gammal, vilar den som en krona på Marstrandsöns hjässa. Carlstens fästning ruvar på många hemligheter. Ett rymningssäkert fängelse och en stark befästning förr i tiden, när vi och grannarna sköt på varann med kanon.

Inte bara den legendariske Lasse-Maja har suttit inspärrad på det här fortet utan också andra, inte fullt så kända fångar. En av dem var en mordanklagad kvinna, som broderade sin nådeansökan.

Av Margareta Bremertz
Publicerad i Nr 4, november 2012 årgång 27