Svensk entrprenör i Kenya

Han landade i Nairobi med två tomma händer men med föresatsen att göra en insats. Nu, efter 40 år, har han initierat och startat en enastående verksamhet: 84 kyrkor har byggts och skolor för mer än tio tusen elever startats över hela Kenya. Därutöver plantskolor för trädplantering långt före Vi-skogen, vårdcentraler och tandläkarmottagningar och mycket mera.

Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 1, februari 2013 årgång 28